Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 22 2017

royals
royals
7578 8180 500
royals
0594 bf87 500
Reposted fromkaiee kaiee viatransfuzja- transfuzja-

August 14 2017

8570 5a8c
Reposted fromlaluna laluna viatransfuzja- transfuzja-

August 09 2017

7610 2d82
Reposted frompotatos potatos viafilmowy filmowy
royals
Reposted frombluuu bluuu viaelusive elusive

May 15 2017

royals
4305 f6d6
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaelusive elusive

May 09 2017

royals
4467 df0a
Reposted fromspring-flow spring-flow viahomczi homczi

March 04 2017

9482 0b50 500
Reposted fromerial erial viaelusive elusive
2634 5c1c
Reposted fromfakinszit fakinszit viasomethingmore somethingmore
royals
Nie ma pośpiechu. Jeśli coś jest nam przeznaczone, wydarzy się – we właściwym czasie, z odpowiednią osobą i z dobrych powodów.
— ?
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaelusive elusive

February 13 2017

royals
9573 4aae 500
Reposted fromosaki osaki vianiekoniecznieomnie niekoniecznieomnie
royals
4399 9885
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabjureczko bjureczko
royals
Chciałabym dla niego utrzymywać dom w czystości i robić zapasy na zimę, kompoty, konfitury, marynować grzyby, kwasić ogórki, butelkować szczaw, pomidory, kisić kapustę i inne wspaniałości. Chciałabym mu zrobić na drutach albo na szydełku długi długi ciepły szalik i ciepły sweter, i ciepłe rękawiczki, i ciepłą czapkę, i bardzo ciepłe skarpety, i w ogóle. Bo to tak jest, że dla siebie, owszem, można coś tam zrobić, ale dla drugiego człowieka to już można coś niesamowicie pięknego zrobić, wszystko. Wszystko.
— bezbłędny Stachura
Reposted frommartinif16 martinif16 vialittledarling littledarling
royals
ZUPO, TĘSKNIŁAM! <3
Reposted fromtransfuzja- transfuzja-

July 07 2015

royals
5945 1a07 500
Reposted fromhornypigeon hornypigeon viaiampat iampat
royals
Reposted frombluuu bluuu viaiampat iampat
royals
Reposted frompanimruk panimruk viaiampat iampat
royals
0845 fa3f 500
royals
5028 fab1
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaiampat iampat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl