Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 04 2017

9482 0b50 500
Reposted fromerial erial viaelusive elusive
2634 5c1c
Reposted fromfakinszit fakinszit viasomethingmore somethingmore
royals
Nie ma pośpiechu. Jeśli coś jest nam przeznaczone, wydarzy się – we właściwym czasie, z odpowiednią osobą i z dobrych powodów.
— ?
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaelusive elusive

February 13 2017

royals
9573 4aae 500
Reposted fromosaki osaki vianiekoniecznieomnie niekoniecznieomnie
royals
4399 9885
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabjureczko bjureczko
royals
Chciałabym dla niego utrzymywać dom w czystości i robić zapasy na zimę, kompoty, konfitury, marynować grzyby, kwasić ogórki, butelkować szczaw, pomidory, kisić kapustę i inne wspaniałości. Chciałabym mu zrobić na drutach albo na szydełku długi długi ciepły szalik i ciepły sweter, i ciepłe rękawiczki, i ciepłą czapkę, i bardzo ciepłe skarpety, i w ogóle. Bo to tak jest, że dla siebie, owszem, można coś tam zrobić, ale dla drugiego człowieka to już można coś niesamowicie pięknego zrobić, wszystko. Wszystko.
— bezbłędny Stachura
Reposted frommartinif16 martinif16 vialittledarling littledarling
royals
ZUPO, TĘSKNIŁAM! <3
Reposted fromtransfuzja- transfuzja-

July 07 2015

royals
5945 1a07 500
Reposted fromhornypigeon hornypigeon viaiampat iampat
royals
Reposted frombluuu bluuu viaiampat iampat
royals
Reposted frompanimruk panimruk viaiampat iampat
royals
0845 fa3f 500
royals
5028 fab1
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaiampat iampat
royals
1074 3f36
Reposted frompollyanna pollyanna viaiampat iampat

July 06 2015

2882 1aab

design-sketchbook:

A simple guide to picking a great color palette. No matter what the colors are, using colors that are certain distances from each other on the color wheel result in a great contrast of colors. The simple color schemes shown above are used in the most popular logos, posters, websites, paintings, and even movies and television.

Reposted fromyoite yoite viaburasuka burasuka
royals
royals
0210 a78a
Reposted frombloodymonk bloodymonk viabjureczko bjureczko
6368 d4d0 500
Reposted fromthetemple thetemple viabjureczko bjureczko
royals
3603 2b88
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viabjureczko bjureczko
royals
3965 1807
Reposted fromlittlefool littlefool viaelusive elusive

July 01 2015

royals
Chciałabym wystarczyć Ci na całe życie. Żeby cały świat nam zazdrościł, że mamy właśnie siebie.
— malutkizaczarowanyświat
Reposted frommslexi mslexi vianieszczescie nieszczescie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl