Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 30 2019

royals
5824 8b0a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatransfuzja- transfuzja-
royals
Gdybym tylko mógł wziąć roczny urlop od wszystkiego, kupić przyczepę, podróżować z tobą po całym świecie, dobrze jeść, pić i tak spać z tobą przez wszystkie noce, a rankiem wstawać powoli, dojrzeć przez okno jakiś las, spacerować wokół jeziora, położyć się w trawie, zmrużyć oczy w słońcu; tylko rok, a potem byłbym gotów wrócić i już nie prosiłbym o nic więcej dla siebie. Nie mam żadnych pretensji do życia, tylko żeby czasami zwolniło ten ucisk na szyi. Żeby tylko pozwoliło trochę żyć.
— Judith Katzir
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaxannabelle xannabelle
Sponsored post
feedback2020-admin
2780 a8ad 500

socrelax:

Cracow, Nowa Huta, Ujastek 1

photo: centralny.info

Reposted fromdeviate deviate viaxannabelle xannabelle

March 09 2019

royals
5319 6660 500
Reposted fromtfu tfu viatransfuzja- transfuzja-
royals
2037 a16d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatransfuzja- transfuzja-
royals
4292 51ed 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatransfuzja- transfuzja-
royals
8518 8e48
Reposted fromambermoon ambermoon viatransfuzja- transfuzja-
royals
6968 1419
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatransfuzja- transfuzja-

February 03 2019

royals

November 07 2018

royals
9729 117d 500

November 03 2018

royals
royals
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis
royals
Chcę do Ciebie.
Nic więcej.
Chcę usiąść i słuchać, być blisko.
Chcę do Ciebie.
Nic więcej.
To dużo i mało, i wszystko.
— Sambor Dudziński
Reposted fromimyours imyours viaonlywithu onlywithu

October 28 2018

royals
7696 47ec
Reposted fromretro-girl retro-girl viainsanedreamer insanedreamer
royals
6170 48a5
Reposted fromcarol91 carol91 viakikkeer kikkeer
royals
royals
8975 872d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viakikkeer kikkeer

September 14 2018

royals
2228 6250
royals
5807 a819 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...